Legislație

OMV Petrom S.A.
Petrom City, Infinity Building
Parter, Camera 200 
Str. Coralilor nr. 22
Sector 1, București – România
Cod poștal 013329

Cod fiscal: RO1590082
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,50 RON
Societate administrată în sistem dualist

Poți accesa informații despre legislația din domeniul energiei, standardele de performanță și alte informații utile aici.