Termeni și condiții

Termeni și condiții privind utilizarea platformei web www.utilio.ro

 1. Descrierea companiei

Vă invităm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții, precum și Politica privind protecția datelor, care poate fi accesată aici, care reglementează activitatea de utilizare a prezentei platforme web, precum și relația noastră cu reprezentanții legali ai clienților sau potențialilor clienți.

Platforma web www.utilio.ro („ Utilio ” sau „ Site-ul ”) este furnizată de societatea administrată în sistem dualist OMV Petrom SA („ OMV Petrom ” sau „ Societatea ”), în calitate sa de proprietar, editor și producător al acesteia, cu sediul principal situat în Petrom City, Strada Coralilor, nr. 22, sector 1, cod poștal 013329, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/8302/1997, cod unic de înregistrare R 1590082 și cu un capital social subscris și vărsat în valoare de 5.664.410.833,50 RON.

 1. General

Utilizarea acestei platforme web implică acceptarea Termenilor și Condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. Societatea OMV Petrom își păstrează dreptul de a modifica aceste prevederi fără notificare prealabilă.

În scopul prezentului document, termenul OMV Petrom include societatea OMV Petrom, precum și companiile sau entitățile în care OMV Petrom deține o participație directă sau indirectă de cel puțin 50%. Dacă oricare dintre cele de mai jos se referă exclusiv la anumite companii sau entități, se indică numele acestora. De asemenea, termenii „noi”, „nouă” și „a/al/ai/ale noastră/nostru/noștri/noastre” se referă la OMV Petrom.

Prin vizitarea Site-ului nostru sunteți de acord să respectați și acceptați acești Termeni și Condiții, inclusiv acei termeni și condiții și politici suplimentare la care se face referire în acest document și/sau disponibile prin hyperlink. Dacă nu sunteți de acord cu respectarea Termenilor și Condițiilor, așa cum sunt prezentați în continuare, nu veți putea folosi Site-ul și nu veți putea beneficia de serviciile pe care le punem la dispoziția clienților noștri.

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a Site-ului, vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile.

Orice funcționalități sau instrumente nou-adăugate în Site vor fi, de asemenea, supuse acestor Termeni și Condiții. Puteți consulta în orice moment pe această pagină versiunea cea mai recentă a Termenilor și Condițiilor, accesând secțiunea „Termeni și Condiții”. OMV Petrom își rezervă dreptul de actualiza, modifica sau înlocui acești Termeni și Condiții, comunicându-vă modificările intervenite atunci când dețineți un cont de client. Noii Termeni și Condiții vor intra în vigoare de la momentul publicării pe Site. Folosirea în continuare a Site-ului după comunicarea modificărilor înseamnă că sunteți de acord cu noii Termeni și Condiții. Când accesați secțiunea de Termeni și Condiții din Site, veți avea la dispoziție cea mai nouă variantă aplicabilă a acestora.

Acești Termeni și Condiții sunt încheiați pe durată nedeterminată și sunt aplicabili pe întreaga perioadă în care utilizați Site-ul.

 1. Ce este Utilio?

Utilio este o platformă web prin intermediul căreia OMV Petrom vine în întâmpinarea clienților sau potențialilor săi clienți prin facilitarea procesului de ofertare, precum și încheierea si gestionarea contractelor de furnizare a gazelor naturale. Această platformă are în vedere clienții sau potențialii clienți ai OMV Petrom care au calitatea de persoană juridică. Această platformă nu este dedicată relațiilor contractuale pe care OMV Petrom le desfășoară cu persoanele fizice.

Înainte de semnarea contractului de furnizare a gazelor naturale pe platforma Utilio, vă exprimați acordul cu privire la acești Termeni și Condiții prin apăsarea butonului “ Am citit și sunt de acord cu toate documentele contractuale, precum și Termenii și condițiile privind utilizarea platformei”. .

Contul de client Utilio este creat în mod automat după semnarea contractului de furnizare a gazelor naturale. Datele de logare în secțiunea „Contul meu” vă sunt trimise pe email. Parola inițială trebuie modificată la prima accesare a secțiunii „Contul meu”.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că sunteți responsabil de păstrarea confidențialității contului și a parolei și de restricționarea accesului la dispozitivul de pe care folosiți Site-ul.

În cazul în care datele au fost introduse eronat sau acestea nu mai sunt de actualitate, puteți efectua orice rectificare pe care o considerați necesară accesând secțiunea „Suport” din Contul online de client.

Sunteți de acord să furnizați informații actuale, complete și exacte la utilizarea Site-ului, pentru toate operațiunile efectuate în cadrul Site-ului. Sunteți de acord să vă actualizați imediat informațiile despre cont și alte informații, astfel încât să putem finaliza tranzacțiile dumneavoastră și să vă putem contacta dacă este necesar și garantați că tot conținutul pe care îl transmiteți către noi este adevărat și corect. În cazul în care sistemul nostru va detecta că anumite date introduse nu sunt valide, vă va avertiza în acest sens.

 1. Încheierea contractului pe platforma Utilio

Pentru a beneficia de serviciile și ofertele Utilio, este necesar ca utilizatorul, în calitatea sa de reprezentant legal sau mandatat al clientului, să urmeze pașii de mai jos:

 1. Completarea Codului Unic de Identificare (CUI) al societății;
 2. Alegerea uneia dintre ofertele disponibile sau personalizarea ofertei folosind configuratorul disponibil în platformă;
 3. Introducerea unuia sau mai multor locuri de consum și estimarea consumului de gaze naturale;
 4. Acceptarea ofertei personalizate;
 5. Încărcarea documentelor necesare (copia certificatului de înregistrare a societății în Registrul Comerțului, documentul care atestă dreptul de folosință al spațiului de la locul de consum);
 6. Semnarea online a contractului de furnizare și a documentelor contractuale (Notificarea de reziliere si Acordul clientului privind preluarea datelor de consum);
 7. Primirea datelor de conectare la contul de client;
 8. Accesarea contului de client.

Contractul este încheiat în limba română. Documentele contractuale (oferta personalizată și contractul de furnizare a gazelor naturale) sunt transmise pe adresa de e-mail validată de utilizator și pot fi accesate din contul online de client.

Orice solicitare de modificare, editare sau remediere a datelor transmise de clienți către OMV Petrom va fi adresată accesând secțiunea „Suport” din Contul online de client.

Informații suplimentare cu privire la condițiile de furnizare a gazelor naturale pot fi accesate în secțiunea „Documente contractuale”, aici.

Pentru informații privind sesizări și reclamații puteți accesa: https://www.omvpetrom.com/ro/activitatile-noastre/downstream-gas/gaze secțiunea „Informații și rapoarte reclamații”.

 1. Aspecte generale și utilizări interzise

Nu aveți dreptul de a utiliza Site-ul în scopuri ilegale sau neautorizate și nici nu este permisă încălcarea, în utilizarea Site-ului, a legilor aplicabile din România și nici a drepturilor unor terțe persoane (inclusiv, dar fără a se limita la legile privind drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală).

Este interzisă folosirea Site-ului sau a conținutului acestuia: a) în orice scopuri ilicite sau nelegale; b) pentru a solicita altor persoane să efectueze sau să participe la acte ilegale; c) pentru a hărțui, abuza, insulta, vătăma, defăima, calomnia, discredita, intimida sau discrimina în funcție de sex, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine națională, handicap sau orice alte asemenea criterii; d) pentru a prezenta informații false sau înșelătoare; e) pentru a colecta sau urmări neautorizat informațiile personale ale celorlalți; f) pentru a efectua trimiterea de mesaje spam, phishing, sau preluare neautorizată de date; g) în orice scop obscen sau imoral; sau h) pentru a interfera cu sau ocoli elementele de securitate ale Site-ului, ale altor site-uri sau a internetului. Ne rezervăm dreptul de a înceta furnizarea serviciilor către client și de a restricționa utilizarea Site-ului pentru încălcarea oricăreia dintre interdicțiile din această secțiune.

Site-ul nu este direcționat către nicio persoană din nicio jurisdicție în care, din orice motiv, publicarea sau disponibilitatea acestuia ar fi interzisă. Cei cărora le sunt aplicabile astfel de interdicții nu trebuie să acceseze Site-ul. Cei care accesează Site-ul fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt responsabili pentru respectarea legilor sau reglementărilor locale în vigoare. În cazul în care situația este neclară, recomandăm clienților obținerea în prealabil a unei consultanțe juridice.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă, de către orice persoană, a conținutului materialelor prezentate pe Site, fără acordul scris prealabil al OMV Petrom.

Este interzisă provocarea sau favorizarea breșelor de securitate informatică și/sau întreruperea comunicărilor din rețeaua de comunicații aparținând OMV Petrom. Sunt de asemenea interzise activitățile care ar putea periclita securitatea site-ului web.

 1. Drepturi de proprietate intelectuală

OMV Petrom nu pretinde drepturi de proprietate asupra conținutului introdus de dumneavoastră în Utilio.

Orice conținut pus la dispoziție în Utilio, incluzând, dar fără a se limita la text, conținut software, video, muzică, sunet, grafică, fotografii, ilustrații, nume, logo-uri, mărci comerciale și alte materiale, atât in integralitatea lor, cât și elementele acestora (în continuare denumite colectiv " Conținut ") sunt protejate prin drepturi de autor și/sau conexe, drepturi asupra mărcilor comerciale și / sau alte forme ale dreptului de proprietate. Conținutul include atât conținut deținut sau controlat de Societate, cât și conținutul deținut sau controlat de terți și care oferă licență Societății. Toate articolele individuale, rapoartele, precum și alte elemente care alcătuiesc Site-ul sau informațiile și/sau materialele publicate în Site pot reprezenta opere protejate prin drepturi de autor și/sau conexe. Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord să respectați toate drepturile noastre asupra Site-ului, precum și notificările sau restricțiile suplimentare privind drepturile asupra Conținutului accesat pe Site.

Totodată, sunteți de acord că nu puteți utiliza niciuna dintre mărcile comerciale sau denumirile comerciale ale Societății fără consimțământul expres prealabil oferit în scris al acesteia și recunoașteți că nu dețineți drepturi de proprietate cu privire la niciuna dintre aceste denumiri sau mărci comerciale. Sunteți de acord să notificați de îndată Societatea în scris în momentul în care v-a fost adus la cunoștință orice acces neautorizat sau utilizare a Site-ului de către orice parte sau orice pretenție conform căreia Site-ul sau orice conținut al acestuia încalcă orice drept de proprietate intelectuală, contractual, sau legal al oricărei părți.

Sunteți de acord să nu reproduceți, să nu copiați, să nu vindeți, sau exploatați nicio parte a Site-ului sau Site-ul în sine, și nici utilizarea Site-ului sau accesul la acesta, fără permisiunea scrisă a OMV Petrom.

Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord că nu dobândiți niciun fel de drepturi sau licențe cu privire la Site și/ sau Conținut, cu excepția dreptului limitat de a utiliza Site-ul în conformitate cu acești Termeni și Condiții și de a accesa informații de pe Site conform termenilor stabiliți în această secțiune. În afară de prevederile enunțate în această secțiune, nu aveți dreptul de a copia, reproduce, recompila, decompila, dezasambla, reasambla, distribui, publica, afișa, efectua, modifica, încărca cu intenția de a crea opere derivate, transmite sau exploata în orice mod orice parte a acestui Site.

Totodată, sunteți de acord și garantați că nu veți:

  1. copia, reproduce, modifica sau crea lucrări derivate din orice element al Site-ului;
  2. dezasambla, modifica, decompila sau încerca în alt mod să determinați codul sursă de bază al Site-ului;
  3. da acces în Site în contul tău unei terțe persoane;
  4. întreprinde nicio acțiune în vederea distribuirii sau reproducerii Site-uluii; sau
  5. întreprinde nicio acțiune care ar afecta funcționalitatea Site-ului, în totalitate sau în parte.

Nu aveți dreptul de a vinde, de a închiria, de a sub-autoriza sau de a furniza orice parte a Site-ului.

Dacă doriți informații despre obținerea permisiunii Societății de a utiliza orice Conținut, vă rugăm să trimiteți cererea dumneavoastră. la adresa de email indicată în secțiunea 20 – Informații de contact.

 1. Renunțarea la garanții. Limitarea răspunderii

În cazul în care decideți să utilizați Utilio veți face acest lucru în mod voluntar și pe propriul risc. OMV Petrom nu declară și nu garantează că utilizarea Site-ului va fi întotdeauna neîntreruptă, în timp util, sigură sau fără erori, întrucât astfel de evenimente pot apărea fără a fi cauzate de către noi. De asemenea, nu garantăm că rezultatele ce pot fi obținute din utilizarea Site-ului vor fi întotdeauna corecte.

Sunteți de acord cu faptul că, din când în când, putem elimina sau suspenda utilizarea Site-ului sau a serviciilor oferite pe perioade nedeterminate de timp în orice moment, uneori fără notificare prealabilă, din motive justificate pentru noi, cum ar fi, dar fără a se limita la, efectuarea mentenanței Site-ului. De asemenea, este posibil ca în cazuri de forță majoră sau caz fortuit, Site-ul să nu fie disponibil, situație în care, în condițiile legii, OMV Petrom nu va fi ținută responsabilă pentru astfel de evenimente și întreruperi în oferirea serviciilor.

 1. Despăgubirea OMV Petrom

Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați de răspundere Societatea, angajații săi, reprezentanții, furnizorii și agenții săi (inclusiv, dar fără a se limita la filialele, asocierile în participațiune, angajații și furnizorii de servicii terțe) în cazul unei reclamații, acțiuni, cereri sau alte proceduri desfășurate împotriva OMV Petrom, a angajaților, reprezentanților, furnizorilor sau agenților săi, de către o terță parte, prin suportarea costurilor, daunelor și cheltuielilor (inclusiv a taxelor juridice) aferente (actuale sau viitoare) de orice natură, directe sau indirecte, în măsura în care o astfel de reclamație, proces, acțiune sau altă procedură împotriva Societății, angajaților, reprezentanților, furnizorilor sau agenților acesteia se bazează pe sau apare în legătură cu:

  1. utilizarea Site-ului de către dumneavoastră cu încălcarea Termenilor și Condițiilor;
  2. o pretenție conform căreia orice utilizare a Site-ului de către dumneavoastră: (a) încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau orice drept al unei părți terțe; sau (b) este calomnioasă sau defăimătoare, dăunează sau cauzează prejudicii terților;
  3. o acțiune care duce la orice ștergere, adăugire, inserare, modificare sau utilizare neautorizată a Site-ului de către dumneavoastră; sau
  4. orice denaturare sau încălcare a reprezentărilor sau garanțiilor făcute de dumneavoastră și prevăzute în acești Termeni și Condiții.

Referințele din această secțiune a Termenilor și Condițiilor referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului sunt considerate a include orice utilizare de către o terță parte, atunci când o astfel de terță parte accesează Site-ul utilizând contul tău.

 1. Încetare

Acești Termeni și Condiții produc efecte până în momentul în care sunt denunțați și/sau reziliați de către dumneavoastră sau de către noi.

Puteți denunța acești Termeni și Condiții în orice moment dacă nu mai doriți să utilizați Serviciile noastre, prin transmiterea unui e-mail la detaliile de contact din acești Termeni și condiții.

De asemenea, dacă, în opinia noastră exclusivă, nu ați respectat sau suspectăm că nu ați respectat oricare termen sau prevedere a acestor Termeni și Condiții, precum și dacă vă angajați în orice utilizare ilegală, necorespunzătoare sau interzisă, cum ar fi inginerie inversă asupra oricărui software din Site, avem dreptul să reziliem unilateral acest contract în orice moment, prin transmiterea unei notificări prealabile și veți rămâne răspunzător pentru toate sumele datorate până la și inclusiv data rezilierii și/sau în consecință, vă putem refuza accesul la Serviciile noastre (sau orice parte a acestora) și putem anula orice consultație sau programare aflate în curs de procesare, cu restituirea sumelor corespunzătoare. Data rezilierii va fi data indicată în notificarea de reziliere.

Obligațiile și răspunderile părților asumate înainte de data încetării vor supraviețui după încetarea acestor Termeni și Condiții în măsura permisă de lege.

 1. Protecția datelor cu caracter personal și utilizarea de cookies

Pentru a putea utiliza Site-ul, inclusiv, dar nelimitat la crearea contului și la achiziționarea serviciilor puse la dispoziție este necesară prelucrarea de către OMV Petrom a unor date cu caracter personal care vizează persoanele fizice care au dreptul de a vă reprezenta legal sau care au fost împuternicite să vă reprezinte în relația cu OMV Petrom. Datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate în conformitate cu Politica noastră privind protecția datelor, disponibilă aici. Pentru mai multe detalii legate de modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și despre drepturile dumneavoastră în legătură cu acestea, vă rugăm să accesați linkul anterior menționat.

Acest Site utilizează cookies. Pentru a afla mai multe detalii referitoare la cookies utilizate în Site, scopul acestora, precum și modalitatea de dezactivare, vă rugăm să accesați Politica privind cookies disponibilă aici.

 1. Link-uri către terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri sau alte surse, care nu sunt afiliate cu noi. Nu suntem responsabili pentru examinarea sau evaluarea conținutului sau acurateței acestora, iar OMV Petrom nu este responsabilă pentru niciun prejudiciu sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau de sursele spre care trimit aceste link-uri și nici pentru achiziționarea sau utilizarea de bunuri, servicii, resurse, conținut sau orice alte tranzacții efectuate în legătură cu site-uri ale unor terțe părți. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii, politicile și practicile terțelor părți și să vă asigurați că le înțelegeți înainte de a vă angaja într-o tranzacție. Plângerile, reclamațiile sau întrebările referitoare la produsele terțe trebuie direcționate către terțele părți responsabile pentru acestea.

 1. Erori, inexactități și/ sau omisiuni

Conținutul Site-ului a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru afișarea corectă a datelor și respectarea acurateței informațiilor, astfel încât utilizarea Site-ului să reprezinte o experiență cât mai plăcută. Totuși, posibilitatea apariției unor erori nu poate fi înlăturată în totalitate, astfel că ocazional pot exista informații în Site sau în serviciile furnizate care pot conține erori tipografice, inexactități sau omisiuni, în ceea ce privește imaginile, caracteristicile etc., pentru care, în limita permisă de lege, Societatea nu garantează și nu își asumă responsabilitatea dacă informațiile disponibile în Site nu sunt întotdeauna exacte, complete, lipsite de erori sau actuale. Vom depune eforturile pentru a corecta erorile, inexactitățile sau omisiunile în cel mai scurt timp posibil.

 1. Interdicția oricărei tentative de fraudă

Orice încercare de a accesa datele cu caracter personal ale unui utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta funcționarea serverului care găzduiește Site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a Site-ului și vom întreprinde toate demersurile legale necesare pentru prevenirea și sancționarea fraudei respective.

 1. Modificări ale Utilio

Sunteți de acord că Societatea are dreptul de a modifica în orice moment Conținutul, Site-ul sau specificațiile tehnice ale oricărei funcționalități sau aspect ale Utilio, la discreția exclusivă a OMV Petrom, cu respectarea acestor Termeni și Condiții dacă modificarea conduce la o modificare și a acestor Termeni și Condiții. În plus, acceptați faptul că astfel de modificări pot duce la imposibilitatea accesării temporare a Site-ului și că Societatea are dreptul de a înceta operarea acestui Site.

De asemenea, putem să oferim în viitor servicii și/sau funcționalități noi prin intermediul Site-ului (inclusiv, lansarea de instrumente și resurse noi). Respectivele funcționalități și/sau servicii noi vor face, de asemenea, obiectul acestor Termeni și Condiții.

 1. Independența termenilor și renunțarea la drepturi

În cazul în care una dintre dispozițiile acestor Termeni și Condiții se consideră a fi nelegală, nulă sau neaplicabilă de către orice instanță de judecată competentă, nulitatea unei astfel de prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale acestor Termeni și Condiții, care rămân în vigoare.

Neexercitarea sau neexecutarea oricărui drept prevăzut de lege sau a oricărei prevederi a acestor Termeni și Condiții nu va constitui o renunțare la respectivul drept sau la respectiva prevedere.

 1. Întregul acord

Acești Termeni și Condiții și orice politici, reguli de operare sau condiții comerciale menționate de noi în Site, în comunicările transmise în legătură cu serviciile oferite prin intermediul Site-ului, constituie întregul acord și întreaga înțelegere contractuală dintre dumneavoastră și OMV Petrom și guvernează utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului, înlocuind orice acorduri, comunicări și propuneri anterioare sau actuale, verbale sau scrise, dintre dumneavoastră și OMV Petrom (inclusiv, dar fără a se limita la, orice versiuni anterioare ale Termenilor și Condițiilor).

Nimic din acești Termeni și Condiții nu are ca scop conferirea oricărei terțe părți (fie că este menționată în acești Termeni și Condiții prin nume, formă de organizare, descriere sau în alt mod) orice beneficiu sau drept în legătură cu Termenii și Condițiile.

 1. Proces decizional automatizat

Potențialii clienți, persoane juridice care solicită o ofertă și respectiv încheierea unui contract de furnizare de gaze naturale cu OMV Petrom prin intermediul Site-ului, vor fi incluși în mod automat într-un proces decizional automatizat cu privire la politica de risc.

 1. Date de identificare ale autorității competente

În cazul în care considerați că informațiile prezentate pe Site încalcă legea și doriți să depuneți o sesizare către autoritățile competente vă puteți adresa către:

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE, este autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanțată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric și funcțional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea și monitorizarea aplicării reglementărilor obligatorii la nivel național necesare funcționării sectorului și pieței energiei electrice, termice și a gazelor naturale în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor.

Detaliile de contact ale ANRE sunt următoarele:

Adresă: Str. Constantin Nacu nr. 3, București, Sector 2, Cod poștal 020995, Romania

Număr de telefon: 021-9782

Fax: 021-312.43.65.

Adresă de email: anre@anre.ro

Website: http://www.anre.ro

 1. Litigii. Legea aplicabilă

Acești Termeni și Condiții și orice acorduri separate, aduse expres la cunoștință, prin care vă furnizăm serviciile, sunt guvernate de și interpretate în conformitate cu legile din România.

 1. Informații de contact

Întrebările cu privire la acești Termeni și Condiții trebuie transmise la adresa poștală: Petrom City, Strada Coralilor, nr. 22, sector 1, cod poștal 013329, România. În cazul oricărei reclamații adresate în scris la detaliile de contact indicate mai sus, legate de acești Termeni și Condiții sau de utilizarea Site-ului, vom depune toate eforturile pentru a vă răspunde în cel mai scurt timp, prin același canal de comunicare prin care ne-ați contactat sau prin altul indicat de dumneavoastră. Puteți să ne sesizați la aceleași detalii de contact și cu privire la orice activități cu aparență nelegală sau neconformă pe care le sesizați cu privire la Site-ul nostru și la activitățile utilizatorilor.

Ultima actualizare a acestor Termeni și Condiții a avut loc la data de 14.07.2021.